Odborné a vedecké prednášky

  • Dĺžka vyžiadanej prednášky - 25 min. + 5 min. diskusia
  • Dĺžka prednášky - 10 min. + 2 min. diskusia
  • Dataprojekcia: akceptované sú diskety CD, flash disk (USB)

Formát

  •  PowerPoint 2003
  •  PowerPoint 2007
  •  PowerPoint 2010
  •  PowerPoint XP

Diapozitívy, spätná projekcia a VHS nie sú akceptovateľné formáty   

POSTERY

Rozmery posterov: 110 cm výška a 90 cm šírka

 

Programový výbor si vyhradzuje právo zaradiť prácu ako prednášku alebo ako poster.