PUBLIKÁCIA FULL TEXTOV

Organizačný výbor VI. Medznárodného neurorehabilitačného kongresu

NeuroRehab 2016 sa rozhodol podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch

vydať úplné texty odznelých prednášok na kongrese formou monografie.

Požiadavky na odosielanie publikácií s cieľom uverejnenia v monografii:

 

   Kto má záujem o publikovanie svojej práce poprosíme:
 
            a.  Odovzdať rukopis do 31.5.2016
            b.  S rukopisom odovzdať recenzie od dvoch recenzentov
            c.  Žiadame dodržať citačnú normu ktorá je dostupná na
                 www.neurorehab2016.webnode.cz 
            d.  Žiadame dodržať požadovanú štruktúru publikácie podľa normy
                 uverejnenej na www stránkach kongresu od 29.3.2016
            e.  Publikovať je možné v slovenštine, češtine a v angličtine
            f.   Plán vydania publikácie je: – júl-august 2016

 

Svoje príspevky prosíme posielať na e-mailovú adresu madaraszs@gmail.com!

Recenzie od dvoch autorov s podpisom prípadne s pečiatkou prosíme posielať

poštou alebo oskenované na vyššie uvedenú e-mailovú adresu!