Tématické zameranie kongresu

 • Rehabilitácia, fyzioterapia a neurorehabilitácia na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a Maďarsku
 • Slovenská neurorehabilitačná spoločnosť - ako ďalej?
 • Možnosti rehabiliácie a fyzioterápie pacientov s DMO
 • Rehabilitačná a fyzioterapeutická starostlivosť o pacientov s vertebrogénnymi ochoreniami
 • Obstreky, periradikuloterapia, ozónoterapia, oxygenoterapia v neurológii
 • Význam botulotoxínu v liečbe a rehabilitácii neurologických pacientov      
 • Kinesiotaping v neurorehabilitácii
 • Možnosti využitia „Nordic Walking“ tréningu v rôznych oblastiach rehabilitácie
 • Neuromuskulárne ochorenia - aktuálne trendy v diagnostike, liečbe, rehabilitácii a fyzioterapii
 • Kryoterapia  a jej význam v komplexnej liečbe neurologických pacientov
 • Neurorehabilitácia a fyzioterapia u seniorov
 • Význam pohybovej aktivity vo vyššom veku
 • Rehabilitačná a fyzioterapeutická  starostlivosť o pacientov s traumou mozgu a miechy
 • Rehabilitačná a fyzioterapeutická  starostlivosť o pacientov s poškodením periférneho nervu
 • Čo hovoria smernice (guidelines) o rehabilitačnej a fyzioterapeutickej starostlivosti u pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou, so sclerosis multiplex a s Parkinsonovou chorobou
 • Dysfágia – význam rehabilitačnej a ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s poruchami prehĺtania
 • Význam kúpeľnej liečby u neurologických pacientov
 • Kvalita života u pacientov s civilizačnými ochoreniami        
 • Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s neurologickými chorobami        
 • Alternatívne metódy v neurorehabilitácii
 • DIERS - biomechanické meranie tela
 • Varia