Výstava diel akademického maliara Pavla Michaliča

Počas konania VI. medzinárodného kongresu NEUROREHAB 2016

si môžu účastníci kongresu prezrieť diela akademického maliara

v mieste konania kongresu Pavla Michaliča

 

CURRICULUM VITAE

 

Štúdium - tvorba

1978 - 1982

Stredná umelecko - priemyselná škola Košice

odbor: výstavníctvo

 

1982 - 1988

Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

odbor: graf. design

pedagógovia:

Doc. Ivan Vychlopen, akad. maliar

Prof. Oto Lupták, akad. maliar

odbor. asistent Dušan Pacúch, akad. maliar

 

1990 - 1991

pedagóg na Strednej umelecko - priemyselnej škole v

Košiciach  

1999 - 2005

pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Fakulta výtvarných umení - katedra grafiky

 

....výtvarná tvorba v oblasti maľby, kresby, ilustrácie,

voľnej grafiky a graf. designu

 

KONTAKT - CONTACT:

 

ul. J. Murgaša 10,  903 01 Senec - Slovakia

e-mail: pmvisualarte@gmail.com

tel: 00421_903 439 588