VI. MEDZINÁRODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES 

NEUROREHAB 2016
 

         

 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA, KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP FN V RUŽOMBERKU

KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ 1. LF UK a VFN V PRAZE

ZDRAVOTNE SOCIÁLNÍ FAKULTA, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V

ČESKÝCH BUDEJOVICÍCH

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

POLISH SOCIETY FOR NEUROLOGICAL REHABILITATION

NEURO REHABILITÁCIÓ, SOPRON, MAĎARSKO

PODHALANSKA STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL - 

INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY IN NOWY TARG

FACULTY OF MEDICINE, INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY

UNIVERSITY OF  RZESZÓW

NEUROLOGICkÁ KLINIKA ÚVN SNP FN RUŽOMBEROK

KÚPELE LÚČKY a.s.

 

usporiadajú pod záštitou

 

 riaditeľa ÚVN SNP FN Ružomberok, MUDr. Jozefa Ježíka, poslanca NR SR

dekanky Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

doc. MUDr. Anny Lesňákovej, PhD.

dekanky Zdravotně sociální fakulty, Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích 

prof. PhDr. Valérie Tóthovej, Ph.D.

 

VI. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres

 

N e u r o R e h a b  2016

  

ktorý sa bude konať v kinosále kúpeľného hotela Choč*** v KÚPEĽOCH LÚČKY a.s.

 

17. – 18. marca 2016


 Večerný pohľad na KÚPELE LÚČKY a.s.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Lúčkach!

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN Ružomberok

predseda organizačného výboru

mob.: +421 905 961 268

e-mail: neurorehab2016@gmail.com 

              madaraszs@gmail.com 

              www.neurorehab2016.webnode.cz