NEUROREHABILITAČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA NEUROREHAB

Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne a kolegovia!

       Dovoľte  aby sme Vám oznámili vznik Neurorehabilitačnej spoločnosti Slovenska, ktorá bola registrovaná pod číslom ...... na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa ....! 

   Spoločnosť bola vytvorená ako občianské združenie pre občanov so záujmom rozvíjať neurporehabilitáciu na Slovensku podľa prijatých stanov združenia v prospech ťažko postihnutých pacientov s rôznymi neurologickými ochoreniami. 

         Hlavným cieľom spoločnosti je napomáhať vziku neurorehabilitačných oddelení a kliník na Slovensku so zabezpečením personálnálneho a prístrojového vybavenia na požadovanej úrovni, zapojiť sa do prednáškovej a publikačnej činnosti zameranej na rozvoj neurorehabilitácie na Slovensku, propagácia dosiahnutých výsledkov v oblasti slovenskej neurorehabilitácie, rozvíjanie účinnej spoluprácie s príbuznými odbormi ako je rehabilitácia, fyzioterápia, neurológia, neurochirurgia, logopédia, dysfagiológia atď. na Slovensku ako aj v zahraničí, nadviazanie spolupráciu s neurorehabilitačnými pracoviskami v zahraničí,  účasť na domácich a zahraničných kongresoch zameraných na neurorehabilitáciu, organizácia medzinárodných neurorehabilitačných kongresov  na Slovensku a založenie časopisu pre Neurorehabilitáciu Slovenska!  

     Vytýčeným cieľom spoločnosti je, aby spoločnosť do desiateho Neurorehabilitačného kongresu Neurorehab 2020 bola prijatá medzi členov Svetovej Federácie neurorehabilitačných spoločnosti - The World Federation for Neurorehabilitation (WFNR), ktorá aktuálne má 37 členov z thoho 23 európskych krajín).

          Na záver by sme radi pozvali každého záujemcu, ktorý súhlasí so stanovani spoločnosti a je ochotný pracovať v prospech pacientov pri rozvíjaní Neurorehabilitačnej spoločnosti Slovenska NeuroRehab. 

 

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

prednosta Neurologickej kliniky

ÚVN SNP FN Ružomberok