Určenie kongresu

Kongres je určený najmä pre neurológov, detských neurológov, ortopédov, 

 

   traumatológov, neurochirurgov, rehabilitačných lekárov,  fyzioterapeutov,

 

   pre lekárov a pracovníkov kúpeľných zariadení,  logopédov - dysfagiológov,

 

nutričných terapeutov, psychológov a sestry starajúcich sa o neurologických

 

pacientov, pregraduálnych a postgraduálnych študentov vysokých škôl

 

   so zameraním na fyzioterapiu a na rehabilitačnú starostlivosť a pre všetkých

 

   kolegov a kolegyne, ktorí majú záujem o neurorehabilitáciu a fyzioterapiu.