Predbežný program

Štvrtok (17. 3. 2016) v kinosále Kúpeľného hotela Choč*** v  Kúpeľoch Lúčky, a.s.

 

Registrácia účastníkov – od 11:00 hod.  do 18:00 hod. na recepcii

 

13:00 – 13:45 hod. slávnostné otvorenie

 

  • príhovor riaditeľa ÚVN SNP FN, MUDr. Jozefa Ježíka, poslanca NR SR
  • príhovor dekanky FZ  KU v Ružomberku, doc. MUDr. Lesňákovej Anny, PhD.
  • príhovor dekanky Zdravotně sociální fakulty, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  prof. PhDr. Tóthovej Valérie, PhD.

 

13:45 - 15:15 hod.  - pozvané prednášky

15:15 - 16:00 hod. - prednášky v jednotlivých sekciách

16:00 - 16:30 hod. - prestávka

16:30 – 18:30 hod. - prednášky v jednotlivých sekciách

18:30 – 20:00 hod. - večera

20:00 – 2:00 hod.   - Spoločenský večer v priestoroch (v prípade záujmu účastníkov)

 

Piatok (18. 3. 2016) - v kinosále Kúpeľného hotela Choč*** v  Kúpeľoch Lúčky, a.s.

                                               

Registrácia účastníkov - od 8:00 hod. do 13:00 hod. v kinosále Kúpeľného hotela Choč*** v  Kúpeľoch Lúčky, a.s.

                                         

  9:00 - 11:00 hod. -  Prednášky v jednotlivých sekciách

11:00 - 11:30 hod. -  Prestávka

11:30 – 13:30 hod. - Prednášky v jednotlivých sekciách

13:30 - 15:00 hod.  - obed

15:15 – 17:15 hod. - Prednášky v jednotlivých sekciách

17:15 - 17:30 hod.  - prestávka

17:30 - 19:00 hod.  - Prednášky v jednotlivých sekciách

 

19:00  ZÁVER KONGRESU