DEFINITÍVNY PROGRAM

 

PROGRAM  KONGRESU „N e u r o R e h a b   2 0 1 6“

 

ŠTVRTOK (17. 3.2016) - Kinosála Kúpeľného hotela Choč***

Registrácia účastníkov – od 11:00 hod. do 18:00 hod.  v  KH  Choč***, Kúpele Lúčky a.s.

 

12.30 – 13.00 hod. slávnostné otvorenie

 

riaditeľa ÚVN SNP FN Ružomberok, MUDr. Jozefa Ježíka, poslanca NR SR

dekanky Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

     doc. MUDr. Anny Lesňákovej, PhD.

dekanky Zdravotně sociální fakulty, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

     prof. PhDr. Valérie Tóthovej, Ph.D.

riaditeľka Kúpeľov Lúčky a.s., Ing.  Anastázia Mičková

 

13:00 – 13:15 hod.

1.

„NEUROREHAB 2016“ A ZALOŽENIE SLOVENSKEJ NEUROREHABILITAČNEJ SPOLOČNOSTI

Madarász Štefan

FZ KU Ružomberok

13:00 – 13:15 hod.; (13 min. prednáška + 2 min. diskusia)

 

 

I.  SEKCIA  -  POZVANÉ  PREDNÁŠKY

                    13:15 – 16:15 hod.

 

 

Predseda sekcie:

doc. MUDr. Švestková Oľga, CSc.

Klinika rehabilitačního lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Michal Kováč, PhD., Nové Zámky

 

 

2.

SOME UNCONVENTIONAL METHODS SUPPORTING REHABILITATION

IN PARKINSON`S DISEASE

Opara Józef 1, 2, Mehlich Krzysztof 1, 2

1 "Repty" Upper Silesian Rehabilitation Centre in Tarnowskie Góry

2 Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

13:15 – 13:45 hod.  (25 min. prednáška + 5 min. diskusia)

 

 

3.

NEUROREHABILITACE V ČESKÉ REPUBLICE

Švestková Oľga

Klinika rehabilitačního lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

13:45 – 14:40 hod.  (50 min. prednáška + 5 min. diskusia)

   

4.

DISKUSIA U OKRÚHLEHO STOLA – NEUROREHABILITÁCIA

doc.  Švestková, Oľga  CSc., Praha,  prof. Kováč  Michal  PhD., Nové Zámky,    prof. Opara Józef, Katowice, prof. Kovařová Mária, PhD., České Budejovice,  prof. Tóthová Valéria, PhD., České Budejovice, doc. habil. Málly Judit, PhD., Šopron, Budapest,  doc. Lesňáková Anna, PhD., Ružomberok, doc. Hudáková Zuzana, PhD., Ružomberok

14:40 – 15:15 hod.

 

 

5.

PHYSICAL ACTIVITY IN PRIMARY AND SECONDARY PREVENTION OF STROKE

Opara Józef 1, 2, Szczygieł Jarosław1

1 "Repty" Upper Silesian Rehabilitation Centre in Tarnowskie Góry

2 Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

15:15 – 15:35 (15 min. prednáška + 5 min. diskusia)

 

 

6.

VYUŽITÍ AKCELEROMETRU V NEUROREHABILITACI PACIENTŮ PO POŠKOZENÍ MOZKU

Sládková Petra

Klinika Rehabilitačního lékařství, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

15:35 – 15:55 (15 min. prednáška + 5 min. diskusia)

 

 

7.

THE ASSESSMENT OF IMPACT OF SANATORIUM REHABILITATION ON STATE AND FUNCTIONAL CAPACITY OF THE ELDERLY

Pop Tereza, Baran Joanna, Wyszyńska Justina, Czenczek-Lewandowska Ewelina, Samojedna-Kobosz Anna, Leszczak Justyna, Luśnia Marzena

Medical Faculty, Rzeszów University, Poland

15:55 – 16:15 hod. (15 min. prednáška + 5 min. diskusia)

 

 

PRESTÁVKA  16:15 – 16:45 hod.

 

 

II.  SEKCIA  -  BOTULOTOXÍN V LIEČBE PACIENTOV

                    16:45 hod. - 17:20 hod.  

 

 

Predseda sekcie:

doc. PhDr. Hudáková Zuzana, PhD. - FZ KU Ružomberok

Koleda Peter, MUDr. -  prim. Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN Ružomberok

 

8.

BOTULOTOXÍNOVÁ LIEČBA

Kováč Michal

VŠ Z a SP.sv.Alžbety v Bratislave

16:45 – 17:05 hod. (prednáška 18 min. + 2 min. diskusia)

 

 

9.

LIEČBA SPASTICITY BOTULOTOXÍNOM U PACIENTOV PO MOZGOVEJ PORÁŽKE, VLASTNÉ SKÚSENOSTI

Viszlayová D., Brozman M.

Neurologická klinika FN Nitra

17:05-17:20 hod. (prednáška 15 min. + 5 min. diskusia)

 

 

III.  SEKCIA  -  PREDNÁŠKY Z  RZESZÓWA

                      17:20 -  19:30 hod. 

 

Predseda sekcie:

Dr. Med. Habil. Málly Judit, Ph.D. - Neuro Rehabilitáció kft. Sopron/Budapest,  Hungary

Podgórska-Bednarz Justyna, dr.  - Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów

 

 

10.

CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF MAINTAINING BALANCE, DIAGNOSTICS OF IMPAIRMENTS IN CHILDREN WITH MENTAL DISABILITY

Bazarnik-Mucha Katarzyna, Agnieszka Guzik, Andżelina Wolan-Nieroda, Justyna Podgórska-Bednarz,  Ewa Szeliga

Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine University of Rzeszów

17:20-17:32 hod (prednáška 10 min + 2 min. diskúsia)

 

 

11.

EFFECT OF 3-MONTH INDOOR CYCLING TRAINING ON ARTERIAL BLOOD PRESSURE IN WOMEN WITH HYPERTENSION AGED 60 YEARS AND OVER

Czarnecki Piotr Podgórska-Bednarz Justyna1, Cichocka Izabela2, Leszczak Justyna1, Sawaryn Daria3, Baran Rafał1

1Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów, 2Department of Quantitative Methods in Economics, University of Information Technology and Management in Rzeszów 3Department of Tourism and Recreation, University of Information Technology and  Management in Rzeszów

17:32-17:45 hod. (Prednáška 11 min. + 2 min. diskusia)

 

 

12.

AN IMPACT OF ANXIETY, DEPRESSION AND PAIN INTENSITY ON BALANCE AND POSTURAL STABILITY IN CHRONIC LOW BACK PAIN

Flis Dominika1, Grzegorz Przysada1,2, Marek Sobolewski3, Ewa Lenart-Domka1,2, Elżbieta Domka –Jopek1

Rehabilitation Department, Medical Faculty of Rzeszów University1, Regional Clinical Hospital No 2 in Rzeszów2, Rzeszów University of Technology3

17:45 hod.-17:57 (prednáška 10 min + 2 min. diskúsia)

 

 

13.

"EVALUATION OF MUSCLES ACTIVITY IN PATIENT AFTER ACL RECONSTRUCTION"

Pacześniak-Jost Anita, Kwolek Andrzej, Drużbicki Mariusz, Samojedna-Kobosz Anna, Bejer Agnieszka, Domka-Jopek Agnieszka

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii.

Szpital Wojewódzki im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

17:57 – 18:10 hod. (Prednáška 11 min. + 2 min. diskusia)

 

 

14.

THE PROBLEM OF TERMINOLOGY, DEFINITION AND EPIDEMIOLOGY OF INTELLECTUAL DISABILITY IN POLAND

Podgórska-Bednarz Justyna1, Mazur Artur 2, Wyszyńska Justyna1

1Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów, 2Institute of Nursing and Health Sciences, University of Rzeszów

18:10-18:22 hod. (prednáška 10 min + 2 min. diskúsia)

 

 

15.

DEMOGRAPHIC SITUATION AND ACTIVATION PROGRAMS FOR THE ELDERLY IN POLAND

Pop Tereza, Baran Joanna, Wyszyńska Justyna, Podgórska-Bednarz Justyna, Gruszczyńska Karolina, Lech Joanna, Opalińska Iwona

Medical Faculty, Rzeszów University, Poland

18:22 – 18:35 hod. (Prednáška 11 min. + 2 min. diskusia)

 

 

16.

SELECTED FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF WHEELCHAIR LOCOMOTION IN PEOPLE WITH SPINAL CORD INJURY

Przysada Grzegorz, Wyszyńska Justyna, Drużbicki Mariusz, Pajda Anna, Leszczak Justyna, Kołodziej Krzysztof, Podgórska-bednarz Justyna, Szpunar Piotr

Instytut Fizjoterapii Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski

18:35-18:47 hod. (prednáška 10 min + 2 min. diskúsia)

 

 

17.

ASSESSMENT OF STABILOGRAM OF CHILDREN WITH EXCESSIVE BODY WEIGHT BETWEEN THE AGES OF 10 TO 13 YEARS IN TERMS OF CONTROL AND OFF VISUAL CONTROL COMPARED TO THEIR PEERS WITH NORMAL WEIGHT

Podgórska-Bednarz Justyna1, Drzał-Grabiec Justyna1, Cichocka Izabela2, Wyszyńska Justyna1, Leszczak Justyna1, Baran Joanna1, Czenczek-Lewandowska Ewelina1, Weres Aneta1

1Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów, 2Department of Quantitative Methods in Economics, University of Information Technology and Management in Rzeszów

18:47-19:00 hod. (Prednáška 11 min. + 2 min. diskusia)

 

 

18.

SELECTED PHYSIOTHERAPY TREATMENT IN THE URINARY INCONTINENCE ON NEUROGENIC BASE

Walicka – Cupryś Katarzyna, Skalska – Izdebska Renata

Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 35-205 Rzeszów

19:00-19:12 hod. (prednáška 10 min + 2 min. diskúsia)

 

 

19.

RANGE OF MOTION OF THE CERVICAL SPINE AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS AFTER SURGICAL AND CONSERVATIVE TREATMENT OF FRACTURES OF THE AXIS

Wolan-Nieroda Andżelina,  Maciejczak Andrzej, Guzik Agnieszka, 

Podgórska-Bednarz Justyna

Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów

19:12-19:24 hod. (Prednáška 10 min. + 2 min. diskusia)

 

 

20.

BRAIN IMAGE IN INITIAL CT SCAN VERSUS CLINICAL CONDITION AND REHABILITATION TREATMENT RESULTS IN PATIENTS AFTER STROKE

Samojedna-Kobosz Anna, Kwolek Andrzej, Samojedny Antomi, Pacześniak-Jost Anita, Drużbicki Mariusz

Institute of Physiotherapy, University of Rzeszow, Poland

19:24-19:30 hod. – prezentácia posteru – 5 min + 1 min. diskusia)

 

 

 

PIATOK (18. 3.2016) - Kinosála Kúpeľného hotela Choč***

Registrácia účastníkov – od 8:00 hod. do 15:00 hod.  v  KH  Choč***, Kúpele Lúčky

 

IV.  SEKCIA  -  ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA

                      8:00 -  8:35 hod. 

 

Predseda sekcie:

prof. MUDr. Korařová Mária, PhD. - Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích, katedra veřejného a sociálního zdravotnictví

MUDr. Lopeň Peter - vedúci lekár JIS NK ÚVN SNP FN Ružomberok

 

 

21.

RIVAROXABAN V PREVENCII CMP A SE U PACIENTOV S NVFP A REÁLNE KLINICKÉ DÁTA

Koleda P.   

Neurologická klinika UVN SNP Ružomberok, FN 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

8:00 hod.-8:17 hod. (Prednáška 15 min. + 2 min. diskusia)

 

 

22.

ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA RIZIKOVÉHO PACIENTA S NVAF Z POHĽADU NEUROLÓGA

Lopeň P.

Neurologická klinika, UVN SNP Ružomberok – FN

Prednášajúci (sympózium) je sponzorované spoločnosťou Pfizer.

8:17-8:35 hod. (Prednáška 16 min. + 2 min. diskusia)

 

 

V.  SEKCIA  -  POZVANÉ  PREDNÁŠKY

               8:35 – 9:35 hod.

 

 

Predseda sekcie:

prof. Dr. Turski Wojciech Antoni, PhD. -  College of Rehabilitation, Warsaw,Poland

Rous Matouš, MUDr. Mgr.-Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha, ČR

 

 

23.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF VERTICAL SUSPENSION IN THE REHABILITATION OF CENTRAL NERVOUS DISEASES”

Málly Judit

Neuro Rehabilitáció, Sopron, Budapest, Hungary

8:35-9:00 hod. (Prednáška 20 min. + 5 min. diskusia)

 

 

24.

THE EFFECTS OF THERAPY OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME – FROM SPECIAL SCHOOLS IN POLAND- IN OPINIONS OF DIFFERENT THERAPEUTISTS

Turski Wojciech Antoni and Chmielewska Emilia

College of Rehabilitation, Warsaw,Poland

9:00-9:20 hod. (Prednáška 18 min. + 2 min. diskusia)

 

 

25.

MORBUS CAISSON EFEKT HYPERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE /KAZUISTIKA//

Kováč Michal, VŠZ a SP sv.Alžbety v Bratislave

HBO  AMV Medical,s.r.o.Nové Zámky

9:20-9:35 hod. (Prednáška 13 min. + 2 min. diskusia)

 

 

VI.  SEKCIA  -  CRYOTHERAPIA, OZONOTERÁPIA, OXIGENOTERÁPIA,

                           MUZIKOTERÁPIA A hydrokinezioterapiA

                     9:35 – 10:50 hod.

 

 

Predseda sekcie:

Zięba Halina Romualda, dr., Podhale State HigherVocational School, Institute of Health Sciences, Physiotherapy direction in Nowy Targ, Poland

doc. PhDr. Hudáková Zuzana, PhD. - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

 

26.

MOŽNOSTI HYPERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE U PACIENTOV PO CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE

Baníková Miriama

Adeli Medical Center, Piešťany

10:00 – 10:12 hod. (Prednáška 10 min. + 2 min. diskusia)

 

 

27.

KALTENBORN-EVJENTH MANUAL THERAPY-CRYOTHERAPY VERSUS KALTENBORN-EVJENTH MANUAL THERAPY-KINESIOTAPING FOR LUMBAR DISCOPATHY PAIN TREATMENT: A PILOT STUDY

Kobza Wojciech1, Lizis Pawel

1Bielski College named after Tyszkiewicz, Physiotherapy Cabinet, Bielsko-Biała, Poland, 2Holycross College, Department of Education and Health Protection, Kielce, Poland

10:12 – 10:24 hod. (Prednáška 10 min. + 2 min. diskusia)

 

 

28.

MUZIKOTERAPIA AKO SÚČASŤ LIEČBY

1,3 Hudáková Zuzana 1,2 Štefan Madarász, 4Halina Romualda Zieba, 1Marina Srpoňová

1Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2UVN gen. M. Vesela v Ružomberku FN, 3Vysoká škola polytechnická v Jihlave, Katedra zdravotnickych studii,  4Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Fizjoterapii w Nowym Targu, Poland

10:24-10:38 hod. (Prednáška 12 min. + 2 min. diskusia)

 

 

29.

BENEFITY RÔZNYCH TECHNÍK HYDROKINEZIOTERAPIE U NEUROLOGICKÝCH PACIENTOV

Golská Silvia2  Mašán Ján,1,2  

1UCM  Trnava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany.

2Rehamed Piešťany s.r.o., Piešťany.

10:38-10:50 hod. (Prednáška 10 min. + 2 min. diskusia)

 

 

PRESTÁVKA  10:50 – 11:15 hod.

 

 

VII.  SEKCIA  -  DIERS

                     11:15 – 11:45 hod.

 

 

Predseda sekcie:

MUDr. De Riggo Julius, PhD. – prim. Neurochirurgickej kliniky, UN Martin

MUDr. Ján Mašán , PhD1.2 - 1Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava. Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany, 2Rehamed Piešťany

 

 

30.

DIERS – prvé skúsenosti neurochirurga

De Riggo Julius

Neurochirurgická klinika, UN Martin

11:15-11:30 hod. (Prednáška 13 min. + 2 min. diskusia)

 

 

31.

Apparatus DIERS as the latest diagnostic method in the clinical studies posture

1Zięba Halina Romualda; 2Hudakova Zuzana;3Lizis Paweł; 1Friediger Teresa

1Podhale StateHigherVocational School, Institute of HealthSciences, Physiotherapydirection in Nowy Targ, Poland; 2Faculty of health, Catholic University in Ruzomberok, Physiotherapy Department, 3Holy Cross School in Kielce, Poland

11:30 – 11:45 hod. (Prednáška 13 min. + 2 min. diskusia)

 

 

VIII.  SEKCIA  -  NORDIC WALKING, REHABILITÁCIA U SENIOROV,

                               HISTORIA REHABILITÁCIE, KÚPEĽNÍCTVA  A

                               FYZIOTERÁPIE

                         11:45 – 12:25 hod.

 

 

Predseda sekcie:

Ryba Lukáš, Mgr. - KFE, FZS, ZČU, Plyeň, ČR

Dvořáčková Dagmar, Mgr., PhD. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd

 

 

32.

ROZDÍLY ZATÍŽENÍ PATY PŘI STANDARTNÍ CHŮZI  A CHŮZI S HOLEMI NA NORDIC WALKING

Ryba Lukáš, Kotorová, Firýtová

KFE, FZS, ZČU, Plzeň, ČR

11:45 – 11:55 (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

33.

 SEVERSKÁ CHÔDZA- MOŽNOSTI A VYUŽITIE V REHABILITÁCII

1Bercíková Radka, 1,2Blahunka Rudolf 

2Univerzita Cyrila Metoda, IFBLR Piešťany, 1Slovenské liečebné kúpele Piešťany,  a.s.

11:55-12:05 (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

34.

DIET, INCLUDING SO CALLED "OPTIMAL" FAT-RICH DIET,PHYSICAL ACTIVITY AND     APPLIED INSULIN OF PATIENTS WITH DIABETES OF I TYPE : THEIR HEALTH IN THEIR OPINIONS AND EFFECTIVENESS OF THERAPY 

Wiśniewski Damian, Turski Wojciech Antoni

The College of Rehabilitation, Warsaw, Poland

12:05 – 12:15 (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

35.

POHYBOVÉ AKTIVITY U SENIORSKÉ POPULACE V ČESKÉ REPUBLICE

Martinek Lukáš, Tóthová Valérie, Kovářová Mária

Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích, katedra veřejného a sociálního zdravotnictví

12:15-12:25 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

IX.  SEKCIA  - HISTORIA REHABILITÁCIE, KÚPEĽNÍCTVA  A FYZIOTERÁPIE,

                          LEKÁRSKA TERMINOLÓGIA,                  

                     12:25 – 12:55 hod.

 

 

Predseda sekcie:

Dobrík Igor, MUDr.

Kúpele Lúčky, a.s.

Koišová Jana

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

36.

HISTRÓRIA KÚPEĽOV LÚČKY

Dobrík Igor, MUDr. – Kúpele Lúčky, a.s.

12:25 – 12:35 (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

37.

HISTÓRIA REHABILITÁCIE A NEUROREHABILITÁCIE-def.

Pondušová Martina

NK ÚVN SNP Ružomberok

12:35-12:45 (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

38.

ODBORNÁ LEKÁRSKA TERMINOLÓGIA

Koišová Jana

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

12:45-12:55 (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

OBEDNÁ PRESTÁVKA  12:55 – 13:35 hod.

 

 

X.  SEKCIA  -  MINI SYMPÓZIUM PODPOROVANÉ Z EDUKAČNÉHO GRANTU 

                    FIRMY ABBVIE - 13:35 – 14:10 hod.

 

 

Predseda sekcie:

MUDr. Rohaľová Jana, PhD. - Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok

MUDr. Lopen Peter - vedúci JIS NK ÚVN SNP FN Ružomberok

 

 

39.

POKROČILÉ ŠTÁDIÁ PCH - NAŠE SKÚSENOSTI S DUODENÁLNOU PUMPOU V RUŽOMBERKU

Lopeň P., Lopeňová M., Rohaľová J., Madarász Š.

Neurologická klinika, UVN SNP Ružomberok - FN

13:35-13:55 hod. (Prednáška 18 min. + 2 min. diskusia)

 

 

40.

 PARKINSONOVA CHOROBA - MODERNÉ TRENDY V LIEČBE

1Rohalova J., 1Lopen P., 1Lopenova M., 2Madarasz S.

1NK ÚVN SNP FN Ružomberok, 2FZ KU Ružomberok

13:55-14:10 hod. (Prednáška 13 min. + 2 min. diskusia)

 

 

XI.  SEKCIA  -  spinálnY pacient, Kraniocerebrálne poranenia,

                          Robotická rehabilitácia, hernia disku

                          14:10 – 15:30 hod.

 

 

Predseda sekcie:

Kubincová Erika, Mgr. - Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Slovenská republika

Sloboda Tomáš, MUDr. - NCH klinika, ÚVN SNP Ružomberok FN, Katolícka Univerzita v Ružomberku

 

 

41. 

VÝZNAM KOMPLEXNÉHO HODNOTENIA SPINÁLNEHO PACIENTA V NÁRODNOM REHABILITAČNOM CENTRE

Kubincová Erika, Matiašová Eva

Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Slovenská republika

14:10-14:20 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

42.

VPLYV KRÁTKODOBEJ A DLHODOBEJ REHABILITÁCIE NA PRÍSTROJI BIODEX GAIT TRAINER NA CHÔDZU PACIENTA

Šedek Michal

NK ÚVN SNP Ružomberok.

14:20-14:30 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

43.

KRANIOCEREBRÁLNE PORANENIA A TRENDY V ROBOTICKEJ REHABILITÁCII

Mašán Ján

1Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava. Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany, University of SaintvCyril and Metod in Trnava, Institute of physiotherapy, balneology and medical rehabilitation with the base in Piešťany.

2Rehamed Piešťany s.r.o. Piešťany, Piešťany

14:30-14:40 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

44.

SPINÁLNA STIMULÁCIA V LIEČBE FBSSY (FAILED BACK SURGERY SYNDROM)

Sloboda T., Rusnák R., Khoshab H.

NCH klinika, ÚVN SNP Ružomberok FN, Katolícka Univerzita v Ružomberku

14:40-14:50 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

45.

REHABILITÍÁCIA CHÔDZE U PACIENTA S  DMO  POMOCOU BIODEX GAIT TRAINER3 - KAZUISTIKA

Šedek Michal

NK ÚVN SNP Ružomberok

14:50-15:00 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

46.

REHABILITÁCIA A KOMPLIKÁCIE PO ÚRAZOCH MIECHY

Petková, H., Nábělková A.

Národné rehabilitačné centrum a Rehabilitačná klinika SZU, Kováčová

15:00-15:10 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

47.

FYZIOTERAPIE U BOLESTÍ DOLNÍ ČÁSTI ZAD NA PODKLADĚ VÝHŘEZU MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY

Zahradnická Ilona, Valešová Monika, Firýtová Rita

Katedra fyzioterapie a ergoterapie ZSF ZČU Plzeň, ČR

15:10-15:20 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

48.

FYZIOTERAPIE U VÝHŘEZU MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY

Zahradnická Ilona, Valešová Monika, Firýtová Rita

Katedra fyzioterapie a ergoterapie ZSF ZČU Plzeň, ČR

15:20-15-30 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

XII.  SEKCIA  -  Sclerosis multiplex

                       15:30 – 15:50  hod.

 

 

Predseda sekcie:

MUDr. Sloboda Tomáš – NCH kl. ÚVN SNP FN Ružomberok

Račková Zuzana, Mgr. – NK ÚVN SNP FN Ružomberok

 

 

49.

REHABILITAČNÝ PROGRAM PRI SKLERÓZE MULTIPLEX

1,3Hudáková Zuzana, 1,2Štefan Madarász, 4Halina Romualda Zieba, 3Vlasta Dvořáková, 3Lada Cetlová

1Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2UVN gen. M. Vesela v Ružomberku FN, 3Vysoká škola polytechnická v Jihlave, Katedra zdravotnickych studii,  4Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Fizjoterapii w Nowym Targu, Poland

15:30-15:40 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

50.

KVALITA ŽIVOTA U ĽUDÍ S PORUCHAMI POHYBOVÉHO APARÁTU, PO CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE A SO SKLERÓZOU MULTIPLEX

Račková Zuzana

NK ÚVN SNP FN Ružomberok

15:40-15:50 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

PRESTÁVKA – 15:50 – 16:05 hod.

 

XIII.  SEKCIA  -  BEMER – fyzikálna cievna therápia a iné

                              INNOVATÍVNE METÓDY V NEUROREHABILITÁCII

                        16:05 – 17:05 hod.

 

 

Predseda sekcie:

Zięba Halina Romualda, dr.  

Podhale State HigherVocational School, Institute of Health Sciences, Physiotherapy direction in Nowy Targ, Poland

Kimmer David, Mgr. - Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích, katedra veřejného a sociálního zdravotnictví

 

 

51.

BEMER MICROVASCULAR THERAPY

Kiss Bela

Auracentrum, Bratislava

16:05-16:15 hod.  (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

52.

THERÁPIA  BEMEROM - ČO NA TO NAŠI PACIENTI SO SCLEROSIS MULTIPLEX?

Madarász Štefan1,2, Hudáková Zuzana1, Danihel Libor3, Halina Romualda Zięba4

FZ KU v Ružomberku1, Neurologicka klinika ÚVN SNP FN Ružomberok2, Radiologicka klinika ÚVN SNP FN Ružomberok 3, Podhalańska State Higher Vocational School Institute of Physiotherapy in Nowy Targ, Poland4

16:15-16:25 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

53.

NEUROFORMA AS AN INNOVATIVE METHOD OF SUPPORTING THE REHABILITATION OF NEUROLOGICAL PATIENTS

Zięba Halina Romualda

Podhale StateHigherVocational School, Institute of HealthSciences, Physiotherapydirection in Nowy Targ, Poland

16:25-16:35 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

   

54.

JE PROBLÉM DEFICIT VITAMINU D?

Kimmer David, Sylva Bártlová, Valérie Tóthová

Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích, katedra veřejného a sociálního zdravotnictví

16:35-16:45 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

55.

NEDOSTATOK D VITAMÍNU U NIEKTORÝCH OCHORENÍ U  PACIENTOV NK ÚVN SNP FN

Madarász Štefan1,2, Rohľová Jana2, Hudáková Zuzana1, Blažíček Pavol3, Kubala Ján4

FZ KU v Ružomberku1, Neurologicka klinika ÚVN SNP FN Ružomberok2, Alpha medical, Bratislava3, Biochemické laboratorium, ÚVN SNP FN Ružomberok4

16:45-16:55 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

56.

THE NEED FOR PUBLIC EDUCATIONCAMPAIGNSABOUT  ON HOW TO RECOGNIZE  THE SYMPTOMS OF STROKE

Zięba Halina Romualda

Podhale State HigherVocational School, Institute of Health Sciences, Physiotherapy direction in Nowy Targ, Poland

16:55-17:05 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

XIV. SEKCIA – VARIA

                      17:05 – 18:05 hod.   

 

 

Predseda sekcie:

Przybysz – Golińska Karolina - College of Rehabilitation, Warsaw, Poland

MUDr. Khoshab A.H., PhD. – Neurochirurgická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok

 

 

57.

IMPACT OF GIARDIA LAMBIA PARASITE INFECTION ON HUMAN JOINT SYSTEM – RELIEF OF PAIN DUE TO ANTI PARASITE THERAPY: A PILOT STUDY.

Przybysz – Golińska Karolina¹, Kiwerski Jerzy E.¹ , Turski Wojciech Antoni1,  Płazińska Maria², Piotr Godek³

1College of Rehabilitation, Warsaw, Poland, 2Department of Nuclear Medicine, Medical University, Warsaw, Poland, 3Sutherland Medical Center, Warsaw, Poland

17:05-17:15 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

58.

LESS INVASIVE SURGERY OF THORACOLUMBAR FRACTURES

Khoshab A.H, Rusnak R.

Department of neurosurgery , Catholic University, Central Military Hospital RbK, Slovakia

17:15-17:25 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

 59.

HYDROCEFALUS: MOŽNOSTI OPERAČNEJ INTERVENCIE

Korol Oleksandr, Rusnák Róbert

Neurochirurgická klinika - Ústredná vojenská nemocnica Slovenského národného povstania  Ružomberok - fakultná nemocnica

Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

17:25-17:35 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

60.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRI LIEČBE PACIENTA S HERNIOU INTERVERTEBRÁLNEHO DISKU V LS SEGMENTE

Pomichal Roland, Rusnák Róbert

ÚVN SNP FN Ružomberok, Neurochirurgická klinika, FZ KU Ružomberok

17:35-17:45 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

 61.

VÝZNAM MRAVNOSTI PRI REHABILITÁCII PACIENTOV

Koišová Jana

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

17:45-17:55 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

62.

VÝZNAM REHABILITAČNEJ STAROSTLIVOSTI O  PACIENTOV S NEUROGÉNNOU DYSFÁGIOU

Madarász Štefan1,2, Hudáková Zuzana1,  Galváneková Mária2, Danihel Libor3, Halina Romualda Zięba4

FZ KU v Ružomberku1, Neurologicka klinika ÚVN SNP FN Ružomberok2, Radiologicka klinika ÚVN SNP FN Ružomberok 3, Podhalańska State Higher Vocational School Institute of Physiotherapy in Nowy Targ, Poland4

17:55 – 18:05 hod. (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

XV.  SEKCIA – POSTEROV

                     18:05 – 18:35 hod.

 

 

Predseda sekcie:

MUDr. Štefan Madarász, PhD. – prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN Ružomberok

 

 

63.

PORANENIE PERIFÉRNEHO NERVU  RIEŠENÝ TRANSPLANTÁCIOU A VÝSLEDNÝ EFEKT, KAZUISTIKA

Mašán Ján1,2  Golská Silvia2

1UCM  Trnava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

2Rehamed Piešťany s.r.o., Piešťany.

18:05-18:10 hod. (Prednáška +diskúsia 5 min.)

 

64.

STANOVENÍ PROGNÓZY POMOCÍ MRS A NIHSS U PACIENTŮ S AKUTNÍ ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU

Rous Matouš

Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha

18:10 – 18:15 hod. (Prednáška +diskúsia 5 min.)

 

 

65.

PREZENTACE NOVÝCH ERGOTERAPEUTICKÝCH POSTUPŮ  – PERZI BOARD

Šrytrová Michaela, Ryba Lukáš

Katedra fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

18:15-18:20 hod. (Prednáška +diskúsia 5 min.)

66. 

PREZENTACE NOVÝCH ERGOTERAPEUTICKÝCH POSTUPŮ – MANUS

Šrytrová Michaela, Ryba Lukáš

Katedra fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

18:20-18:25 hod. (Prednáška +diskúsia 5 min.)

 

 

67.

PREZENTACE NOVÝCH ERGOTERAPEUTICKÝCH POSTUPŮ – MANUFIT

Šrytrová Michaela, Ryba Lukáš

Katedra fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

18:25-18:30 hod. (Prednáška +diskúsia 5 min.)

 

 

68.

ARTERIÁLNY ŠTIFFNESS  Z POHĽADU CIVILIZAČNÝCH CHORÔB

Madarász Štefan1,2, Hudáková Zuzana1, Danihel Libor3, Halina Romualda Zięba4

FZ KU v Ružomberku1, Neurologicka klinika ÚVN SNP FN Ružomberok2, Radiologicka klinika ÚVN SNP FN Ružomberok 3, Podhalańska State Higher Vocational School Institute of Physiotherapy in Nowy Targ, Poland4

18:30-18:35 hod. (Prednáška +diskúsia 5 min.)

 

 

69.

KOORDINOVANÁ REHABILITACE A JEJÍ UPLATNĚNÍ V 

DOMOVĚ PRO SENIORY

Dvořáčková Dagmar, Mojžíšová Adéla

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd

18:35 – 18:40 (Prednáška +diskúsia 10 min.)

 

 

18:35-19:00 HOD. – ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE KONGRESU A

                                     UKONČENIE VI. MEDZINÁRODNÉHO  

                                     NEUROREHABILITAČNÉHO KONGRESU                                

                                     NEUROREHAB 2016